Dodatno zdravstveno zavarovanje zagotavljajo komercialne zavarovalnice

Dodatno zdravstveno zavarovanje nudi zavarovancem zdravstvene storitve na višji kakovostni ravni.

Poleg višjih kakovosti zdravstvenih storitev dodatno zdravstveno zavarovanje zavarovancem nudi večji obseg pravic. Zato jih z drugo besedo tudi imenujemo nadstandardna zavarovanja. Dodatno zdravstveno zavarovanje omogoča zdravstvenim zavarovancem večjo možnost izbiranja in odločanja pri varovanju njihovega osebnega zdravja. 

Osebno zdravje je največja vrednosti vsakega človeka, saj mu zagotavlja obstoj ter kakovost življenja. Kakovost varovanja osebnega zdravja je bila v dolgih stoletji zgodovine odvisna predvsem od premoženjskega stanja posameznika. Premožni sloji so bili deležni najboljše oskrbe takratnega časa, povprečni ljudje so si pomagali kot so vedeli in znali. Napredek družbe in znanosti je pripomogel k zavedanju, da si vsak človek zasluži dobro zdravstveno oskrbo. V osemnajstem stoletju na podlagi tega dobimo prve javne sisteme zdravljenja ter zdravstvena zavarovanja. Dodatno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji sodi na področje prostovoljnega zavarovanje, javni sistem zdravstvenega varstva je organiziran po načelu solidarnosti. Javni sistemi zdravstvenega varstva delujejo na osnovi treh različnih modelov, med seboj se ločijo po vlogi države pri upravljanju in financiranju. Na ozemlju Slovenije je bil javni sistem urejen ob koncu osemdesetih let osemnajstega stoletja. Pred tem so bile ustanovljene blagajne, preko katerih se je financiralo najnujnejše zdravstvene storitve. Dobro urejeno zdravstveno oskrbo so v takratnih časih na ozemlju Slovenije imeli tudi nekateri poklici oziroma panoge. Aktualni javni sistem v osnovi deluje po istem modelu, kot v preteklosti. Zanj je značilno, da vse osebe z dohodki vplačujejo prispevke ustanovi, ki ni profitna. Osebe z dohodki se poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja odločijo za dodatno zdravstveno zavarovanje ter dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Izbira je prostovoljna ter v celoti prepuščena zavarovancu. Izbrano dodatno zdravstveno zavarovanje je eden od zavarovalniških produktov komercialnih zavarovalnic. Zavarovanec s sklenitvijo dodatnega zdravstvenega zavarovanja dobi večji obseg pravic in večji standard zdravstvenih storitev.

Dodatno zdravstveno zavarovanje je ena od možnosti prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.

Članki iz iste kategorije: