Vloga nepremičninskih posrednikov pri prodaji nepremičnin

Iskanje stanovanja za najem ali nakup lastne nepremičnine je zahtevna naloga, ki lahko traja mesece ali celo leta. Nepremičninski agent igra ključno vlogo pri olajšanju tega postopka za tiste, ki nimajo časa ali želje, da bi neprestano spremljali oglase. Vendar pa se postavlja vprašanje, kaj natančno je vloga teh agencij in koliko zaračunavajo za svoje storitve.

Nepremičninski posredniki igrajo ključno vlogo pri nepremičninskem prometu.

Pomembnost nepremičninskih posrednikov

Nakup nepremičnine je kompleksen proces, ki zahteva več previdnosti kot nakup avtomobila. Zaradi možnosti, da spregledamo pomembne informacije ali nam jih lastnik prikriva, lahko ostanemo brez nepremičnine, kljub že plačanemu denarju. Preverjanje lastništva, morebitnih obremenitev na nepremičnini ter priprava pravno veljavne kupoprodajne pogodbe in ustrezna izvedba prenosa lastništva so ključni koraki. Nepremičninski posredniki so v takšnih primerih neprecenljivi, saj pomagajo posameznikom, ki se ne počutijo dovolj usposobljene, da bi samostojno izpeljali ta kompleksen posel.

Pasti samostojnega nakupa nepremičnine

Mnogi ljudje se na nepremičninsko agencijo zatečejo, ker se ne počutijo dovolj sposobne za samostojen nakup nepremičnine. Napačno prepričanje, da gre za enostaven posel, vodi do morebitnih težav, in v takšnih primerih nepremičninski posredniki nudijo strokovno pomoč. Sodelovanje z notarjem ni primerljivo z vlogo nepremičninskega posrednika, saj notar poskrbi le za zakonitost vsebine pogodbe, medtem ko posrednik pomaga pri celotnem postopku nakupa.

Vloga nepremičninskih posrednikov pri sklepanju nepremičninskih poslov

Nepremičninski posrednik je ključni akter, ki poveže prodajalca in kupca ali najemodajalca in najemnika ter aktivno sodeluje pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov. Njegova vloga temelji na zagotavljanju večje pravne varnosti vseh udeleženih strank v nepremičninskem prometu. Sodelovanje s posrednikom prinaša strankam večjo varnost v posameznem poslu in zmanjšuje možnosti za potencialno škodo. Angažiranje nepremičninskega posrednika prav tako odpravlja marsikatere skrbi in dodatne naloge, kar strankam olajša celoten proces. V najemnih poslih je sodelovanje s posredniki koristno tudi za državo, saj je davek od prihodkov iz naslova najemnin običajno pravilno prijavljen in plačan, kar preprečuje neprijavljene najemne pogodbe.

YouTube video

Pogodba o posredovanju in informiranje strank o tržnih razmerjih

Nepremičninska agencija ali posrednik sklene pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami s stranko ter jo podrobno seznanja s trenutnimi tržnimi razmerji, višino davčnih obveznosti stranke in cenami notarskih storitev. Pred prodajo nepremičnine posrednik skrbno preveri pravno stanje nepremičnine, pridobi izpisek iz zemljiške knjige ali potrebne pogodbe, še posebej, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo. S tem zagotovi, da je prodaja izvedena v skladu s pravnimi normativi in da so vse potrebne informacije na voljo strankam pred sklenitvijo posla.

Članki iz iste kategorije: