Tolmačenje ali ustno prevajanje

V poslovnem svetu je tolmačenje ustaljena praksa. Ko se srečata dva poslovneža, ki ne poznata nobenega skupnega jezika, v katerem bi se lahko sporazumevala, je rešitev za nastalo situacijo tolmačenje. Včasih se namesto tega izraza uporablja izraz ustno prevajanje. Gre torej za postopek prevajanja, ki poteka ustno. Na takšen način se lahko na izjemno učinkovit in hiter način obe strani sporazumeta. Seveda pa je od kakovosti tolmača odvisno, kako naravno bo situacija izpeljana. Vsekakor si nihče ne želi nikakršnih zapletov, zato mora tolmač privzeti nevtralno vlogo. Tolmačenje je torej izključno proces posredovanja pomena med dvema ali več govorci oziroma slušatelji. Ključno je torej to, da tolmač nastopa le v tehnični vlogi in v samo diskusijo nikoli ne posega in ničesar ne dodatno sprašuje. Takšno tolmačenje bi bilo neprofesionalno.

Za tolmačenje je zelo pomembna fluidnost govora. V primeru, da pride do napake, je tolmač za nazaj ne popravlja, razen če bi za to porabil le hip. Ne vrača se nazaj k stavkom, ki jih je sporočil pred nekaj sekundami ali dlje.

Tolmačenje se deli na dve vrsti. Poznamo simultano in konsekutivno tolmačenje. Simultano tolmačenje poteka istočasno, ko govorec govori. Tolmač počaka nekaj trenutkov, da sliši stavek, nato pa takoj prične tolmačiti, ko govorec že nadaljuje s svojim govorom. Takšno tolmačenje običajno slišimo po televiziji ali radiu. Ko se v oddajo vključi tuj govorec, je njegov glas nekoliko tišji, glas tolmača pa nekoliko glasnejši, oba pa je mogoče slišati ob istem času. Konsekutivno tolmačenje pa poteka na tak način, da govorec najprej dokonča stavek ali več stavkov. Nato preneha z govorom za tisti čas, ko tolmač ustno prevaja to, kar je predhodno povedal. Takšno tolmačenje je primerno za prevajanje na konferencah, ko se s samim nastopom ne tako mudi. Simultano tolmačenje pa je primerno predvsem takrat, ko večina poslušalcev jezika ne razumi in takrat, ko je srečanje časovno omejeno.

www.prevodialkemist.si

Tolmačenje ali ustno prevajanje

Članki iz iste kategorije: