Poslovanje z gotovino

Proračunski uporabniki lahko gotovinsko poslujejo preko Banke Slovenije in preko gotovinskih oziroma ničelnih računov, ki jih odprejo pri poslovnih bankah. Gotovinsko poslovanje preko banke poteka tako, da proračunski uporabnik predloži UJP obrazec UPN najmanj en delovni dan pred zahtevanim dvigom. Za dvig tuje gotovine pa proračunski uporabnik predloži obrazec TPNO 70 in sicer dva delovna dneva pred zahtevanim dvigom. Poleg ustreznega obrazca mora proračunski uporabnik banki predložiti tudi pooblastilo ter podatke o apenenski strukturi in količini oziroma najavo za dvig gotovine.Za polog in dvig gotovine mora imeti proračunski uporabnik imeti pri banki odprt gotovinski oziroma ničelni račun pri poslovni banki.Poslovanje z gotovino

Banka ima z Ministrstvom za finance sklenjeno pogodbo za vodenje gotovinskih računov za neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov, seznam bank pa se nahaja na spletni strani MF.Banka pozitivno stanje gotovinskega računa na koncu delovnega dne nakaže na podračun proračunskega uporabnika, ki je odprt pri UJP. Pravilnik o gotovinskem poslovanju se večkrat spreminja.

Poslovanje z gotovino med podjetji določa Zakon o davčnem postopku, ki omejuje gotovinsko poslovanje na določen znesek. Če se ta znesek prekorači so zagrožene zelo visoke denarne kazni, ki znašajo tudi do 25 000 Eur. Tudi v gospodarski družbi ni mogoče kar prosto razpolagati z gotovino. Računi se ne morejo kar plačevati iz poslovnega računa. Nedopustno je, da brez kakršnegakoli razloga dvigujete denar iz poslovnega računa, ne glede za kaj denar potrebujete. Če ste podjetnik, prejemate različna plačila na svoj poslovni transakcijski račun. Če želite poslovati, morate pripraviti interni akt o blagajniškem maksimumu in poslovanju z gotovino. V kolikor prejmete plačilo računa v gotovini, morate znesek iz blagajne položiti na svoj transakcijski račun še isti dan ali najpozneje naslednji delovni dan izvajalca plačilnega prometa. Za vsak polog pa banka zaračuna provizijo.

Podjetnik pa mora plačila za prejete račune oziroma plačila za svoje obveznosti nakazovati iz svojega transakcijskega računa na transakcijski račun upnika. Z gotovino lahko podjetnik plačuje le, če ima urejeno blagajniško poslovanje in gre za zneske nižje od 420 Eur. Pravilnik o izvajanju zakona o davčnem postopku določa tudi primere, v katerih se plačila za dobavljeno blago ali opravljene storitve ne nakazujejo na transakcijski račun. Gotovinsko poslovanje predstavlja urejen in pravilen način poslovanja, ki preprečuje anomalije in nepravilnosti.

Določajo ga: notranji akt o blagajniškem maksimumu in poslovanju z gotovino, pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu ter Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Če upoštevamo vse zahteve in zakonitosti glede gotovinskega poslovanja, bomo svoj posel lahko vodili mirno in uspešno in brez bojazni, da nas bi kakšen uradni organ ujel pri nepravilnem postopanju, ki pa za seboj potegne določene sankcije.
https://www.youtube.com/watch?v=uwg8_4Ls–I

Članki iz iste kategorije: