Katerim družinam je namenjena družinska psihoterapija?

Živeti v srečni družini je dandanes skorajda misija nemogoče. Skorajda vedno se namreč najde vsaj en družinski član, ki kazi red in mir v družini. Če je takšnih članov več ali če se družina na sploh ne razume med seboj, je težava lahko še toliko večja. V tem primeru bi se bilo dobro odločiti za družinsko psihoterapijo. Seveda se bodo morali nanjo odpraviti vsi člani družine.

Katerim družinam pa je družinska psihoterapija še posebej namenjena? Zlasti tistim, ki imajo težave v sporazumevanju, doživljajo stiske ob prelomnih življenjskih dogodkih, se soočajo z učnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami otrok. Takšna terapija je zelo dobrodošla tudi za tiste družine, ki se spopadajo z boleznimi, ločitvijo, izgubo ali pa so travmatizirane. Ne nazadnje tudi za tiste družine, ki se spopadajo z nasiljem.

Terapija za ponovno vzpostavitev komunikacije med člani družine

Družinska psihoterapija je vrsta terapija, ki ima glavni cilj ponovno vzpostaviti dobro komunikacijo pa tudi kontakt med člani družine. V obravnavo seveda sprejema čisto vse člane družine. Izjemoma se na takšno vrsto psihoterapije lahko sprejema samo mladostnika, a je obravnava celotne družine zagotovo precej bolj uspešna pri rezultatu.

Družinska psihoterapija je oblika terapije, ki se osredotoča na celotno družino kot sistem.

Dejstvo je, da je med starši in otroki medgeneracijska razlika. Posledično ni nič nenavadnega, da člani družine svet lahko dojemajo zelo različno. Slabe šolske ocene in druga vrsta neustreznega vedenja so zelo pogosto velik krik otroka na pomoč oziroma želja po pozornosti. V tem primeru je dobro, da se starši obrnejo na družinskega terapevta.

Problemi v družini se lahko kažejo preko otrokovega vedenja

Zelo pogosto se torej težave v družini pokažejo preko otrokovega neprimernega vedenja. Starši so vse bolj zaposleni in si posledično ne jemljejo dovolj časa za otrokova doživljanja vsakdana in za njegove težave. Posledično nikakor ne morejo biti dovolj dobro zadovoljene otrokove psihološke potrebe.

YouTube video

Starši so pri vzgoji lahko preveč popustljivi ali pa preveč strogi. Vse to lahko privede do težav, ki jih kasneje lahko dovolj učinkovito obravnava in rešuje družinska psihoterapija. Najpogosteje pa se težave pojavljajo pri tistih otrocih, ki niso upoštevani oziroma jih njihovi starši sploh ne slišijo.

Družinski terapevt bo med drugim staršem takšnih otrok svetoval, da je pri vzgoji zelo dobrodošlo upoštevati mercedes model vzgoje. Njegovo načelo je uravnoteženo postavljanje pohval, ciljev in kritike.

Članki iz iste kategorije: