Internet, naš vsakdanjik

Internet je postal minimalni življenjski standard velikega števila ljudi. Sodeč po statističnih podatkih internet uporablja okrog tri četrtine populacije, stare od šestnajst do štiriinsedemdeset let. Velika večina te populacije internet uporablja vsak dan ali skoraj vsak dan. Podatki so zelo zanimivi, če jih primerjamo z preteklostjo. V svetu spleta preteklost ni oddaljena tako zelo, kot smo vajeni pri drugih področjih.

tree-200795_640

Uporabljamo ga dve desetletji, spremembe pa so se začele občutneje spreminjati pred dobrim desetletjem. Takrat je internet uporablja tretjina populacije stare od šestnajst do štiriinsedemdeset let, manj kot dve tretjine te populacije pa je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan. Na razvoj je vplivalo več dejavnikov. V preteklosti so bili načini dostopanja bolj težavni, komunikacija je velikokrat bila omejena z uporabo stacionarnega telefona. Uporabnik je imel na voljo eno ali drugo možnost, odločitev je bila prepuščena njemu samemu. Različen je bil tudi čas uporabe, saj se je pred dobrim desetletjem internet pogosto uporabljal časovno omejeno. Torej nekaj ur dnevno, več so ga uporabljali predvsem razni profesionalni uporabniki. Danes je splet v uporabi praktično cel dan, tudi podpora raznim komunikacijskim sredstvom je bistveno večja. Zelo spremenjena je tudi mobilna uporaba komunikacijskih naprav, z njimi je internet na dosegu roke praktično vedno. Komunikacijskem naprave so bile pred desetletjem in več preproste. Glede na današnje bi jim lahko celo rekli primitivne. Ste se že sami odločili kako bo izgledala vaša e trgovina?

Omogočale so skromen nabor funkcij, proti sodobnim je bila njihova zmogljivost in uporabnost skromna. Velik razvoj in velik napredek se obeta tudi v prihodnosti, podobno danes lahko prihodnost čez desetletje lahko zgolj slutimo in se gremo ugibanja. Natančne napovedi ne zmore nihče, možno je predvsem glede na trende predvideti razvoj dogajanja v prihodnosti. Glede na trende bodo komunikacijske naprave bolj zmogljive, internet bo še bolje izkoriščen ter bo imel še večji vpliv na vsakdanjik človeka. Internet je pomemben del vsakdanjika.

Članki iz iste kategorije: