Day: 14. avgusta, 2015

Poslovanje z gotovino

Proračunski uporabniki lahko gotovinsko poslujejo preko Banke Slovenije in preko gotovinskih oziroma ničelnih računov, ki jih odprejo pri poslovnih bankah. Gotovinsko poslovanje preko banke poteka tako, da proračunski uporabnik predloži UJP obrazec UPN najmanj en delovni dan pred zahtevanim dvigom. Za dvig tuje gotovine pa proračunski uporabnik predloži obrazec TPNO 70 in sicer dva delovna dneva pred zahtevanim dvigom. Poleg ustreznega obrazca mora proračunski uporabnik banki predložiti tudi pooblastilo ter podatke o apenenski strukturi in količini oziroma najavo za dvig gotovine.Za polog in dvig gotovine mora imeti proračunski uporabnik imeti pri banki odprt gotovinski oziroma ničelni račun pri poslovni